Levinsen FP1004 Mikkelborg

I 1970-erne importerede Naturstyrelsen frø til anlæg af frøavlsbevoksningerne Saltbjerg F808 og Tveden F824.  Ved juletræsalderen (10 år) udvalgte man de bedste 400 træer pr. ha svarer til en selektion på ca. 8 % af de oprindelige træer i bevoksningen. Disse blev fulgt nøje for udspringstidspunkt, form og kvalitet.

Ved alderen 12-14 år blev 183 nøje udvalgte plustræer podet i statens søster frøplantager; Sønderskovgaard FP246 og Skibelund FP266. Det svarer til kun den bedste 1% af træerne i en kultur er medtaget til videre fremavl i disse frøplantager.

Til FP1004 frøplantagen er der udvalgt 15 kloner blandt de ovenfor omtalte 183 kloner svarende til kun de allerbedste ca. 0,1% af det samlede antal træer fra frøimporten. Denne klonfrøplantage er derfor en 1,5 generations plantage, forbedret i forhold til Sønderskovgård FP246 og Skibelund FP266.

Alt i alt skal man forvente en væsentligt bedre og meget ensartet gennemsnitlig form på træerne og middel vækstkraft og deraf også mindre behov for regulering og formning. Træerne bliver også en smule smallere og har et lidt et senere udspring end afkom fra Ambrolauri, Georgien. I udvælgelsen er også lagt vægt på efter høst kvaliteten og dermed er risikoen for nåletab efter fældning reduceret.

Afkomsforsøg anlagt og opmålt af Kbh. Universitet på tværs af 4 lokationer i Danmark med meget forskellige jordbundstyper viser, at denne genetik er overlegen i forhold til træer dyrket af frø fra Ambrolauri uanset lokalitetstype. Værdien af 1 ha ved omdrift er i denne sammenhæng dokumenteret 40% højere.