Levinsen tilbyder

Frøsortimentet i Levinsen kan inddeles i tre segmenter i forhold til slutbrugen af planterne der spirer fra frøet. De tre segmenter repræsenterer samtidigt tre vidt forskellige produkter og markeder, hvorved de til sammen danner et godt og balanceret grundlag med en fornuftig risikospredning for den samlede omsætning i virksomheden. De tre segmenter er:

  • Frø til vedproduktion i skoven og skovrejsning
  • Frø til hæk, landskabs- og prydplanter
  • Frø til juletræer og pyntegrønt

Levinsen afsætter sine frøprodukter i Mellem- og Nordeuropa, Nordamerika samt en mindre, eksotisk eksport. Levinsen har igennem generationer leveret frø til planteskoler i ind- og udland og derfor kender de fleste planteskoler og juletræsdyrkere virksomheden for pålidelighed, kvalitet og herkomstsikkerhed.

Virksomheden har en række egne frøplantager placeret rundt i Danmark. Derudover arbejder virksomheden primært sammen med det private skovbrug og har i den forbindelse samarbejdsaftaler med over 50 skov- og lodsejere i indland og udland. På disse ejendomme producerer Levinsen frø i samarbejde med lodsejerne, hvor der forud for hver høstsæson planlægges hvordan, hvor meget og hvornår der skal høstes, således, at mængderne der produceres, er fornuftigt afstemt med den forventede markedsefterspørgsel under hensyntagen til den potentielle langringstid for det pågældende frø.

Det er et større puslespil der hvert år skal optimeres med mange ubekendte faktorer, som spiller ind på resultatet. I denne sammenhæng udgør bestøvningen, og kvaliteten af denne, om foråret en central rolle i den potentielle kvalitet af frøproduktet der kan opnås, men også vind og vejr i forbindelse med høst og opbevaring af råvarer indtil færdigt frø spiller ind på den efterfølgende kvalitet og lagringsmulighederne.

Levinsen høster primært frø i Danmark, Georgien, Rusland og Tyskland, men er også aktiv i mindre omfang i bl.a. Polen og andre østeuropæiske lande.

Levinsen har eget laboratorie, hvor vores kvalitetsansvarlige forestår frøanalyser. Kvalitetskontrollen foregår i direkte forbindelse med produktionen, hvilket for frø vil sige spiretest, renhedsanalyse, måling af vandindhold og bestemmelse af frøstørrelse (1000-kornsvægt). På den måde kan virksomhedens planteskolekunder tilpasse og optimere udsåningen af frø, så plantetætheden bliver optimal for arten.

Der forhandles både “tørt” frø, dvs. ikke-forbehandlet frø, men også forbehandlet frø klar til udsåning. Kunder der er interesseret i forbehandlet frø bør bestille det i god tid da der, afhængigt af arten, kan være meget lang forbehandlingstid. Levinsen lønrenser og lønforbehandler også frø, for kunder som i forvejen har en frøhøst som skal forædles og forbehandles.

Biprodukter fra produktionen, såsom kogler og kogleskel forhandles også i nogle tilfælde, til f.eks. juledekorationer eller som udlæg i bede.

Virksomhedens faciliteter og viden gør, at der som oftest kan findes en god løsning der passer til kundens behov.