Serviceydelser

Udover salg af såklart frø tilbyder Levinsen også forskellige typer af lønarbejde, herunder udvaskning, klængning, rens, forbehandling og opbevaring.

Udvaskning

For at skille frø fra frugtkød fra bær og andre frugter, vaskes disse ud igennem Levinsens specialfremstillede maskiner. Frugten køres igennem en række processer, der efterlader det rene frø med eventuelle urenheder som små dele af blade eller grene.

Klængning

De friske kogler skal efter høsten tørres ned til et vandindhold, hvor frøet slipper og skilles fra koglen. Dette gøres skånsomt via opbevaring i tynde lag på reoler over en længere periode, hvilket efterligner naturens egen nedtørring, og giver den højeste spirekvalitet.

I den videre klængningsproces skilles frøet fra de tørre kogler ved at blive kørt igennem en af flere maskine efter art, der mekanisk udskiller frøet. Kogleskæl og andre uønskede plantedele suges i samme omgang fra.

Oprensning og nedtørring

For at opnå højere renhedsgrader og spireprocenter på frøet, kan det renses yderligere ved at køre det igennem én eller flere maskiner. Disse fjerner ved hjælp af forskellige soldstørrelser, vibrationer eller luft de sidste tomme frø, vinger og andre urenheder, der måtte være kommet med videre fra udvaskning eller oprensning. Herefter kan frøet tørres ned til et lagerfast vandindhold.

Forbehandling

Meget frø er ikke spiringsklart umiddelbart efter udvask/klængning og oprens, men kræver, at det bliver kørt igennem nogle processer, der ved at udsættes frøet for nøjagtige mængder vand ved bestemte temperaturer, efterligner naturens egne processor. Denne service kan tilkøbes på kilobasis på alle frøarter.

Opbevaring

Det færdige frø kan opbevares sikkert hos Levinsen, hvor vi ved at lagre det på ved de rette temperaturer sikrer, at spirekvaliteten bibeholdes bedst muligt.