Abies nordmanniana, Borjomi

Kategori:

Tadzrici skovpart ligger i den sydlige del af Borjomi– Bakuriani skovdistrikt. Den er på ca. 3.600 ha. Højden varierer fra 1.200 – 1.900 m.o.h. Der findes større grupper af træer, men afdelinger med renbestand er der ikke tale om. Der er siden 1992 gennemført en meget stor hugst især af store nordmannsgrantræer. De tilbageværende, sammenhængende bestande står derfor ret højt og vanskeligt tilgængelig. I afd. 28, som LEVINSEN har licens til, er der heldigvis en del store træer tilbage, selv om mange blev fældet i vinteren 2017. Borjomi/Tadzrici har helt tilbage til Sovjettiden været høstområde, og i 90’erne blev der også høstet kogler i Tadzrici. I slut 90’erne og 0’erne er frøet mest kommet fra Nedzvi og Akaldaba skovparter, der ligger i den nordlige del af Borjomi-Bakuriani distrikt. Disse områder blev i 2006 gjort til naturpark og koglehøst forbudt.

Som type forekommer Borjomi/Tadzrici mere varieret end f.eks. Ambrolauri/Tlugi. Der er mange gode typer med god grenvinkel, god skudform og en godt dækkende, fremadlænende nålestilling.

Borjomi-proveniensen er velkendt på markedet, da den er blevet importeret til Europa som en af de allertidligste importer. Det gælder også Danmark, hvor man går ud fra, at materialet i Tversted Plantage, med de kårede bevoksninger F 526 og F 527, kommer fra Borjomi-området. Borjomi/Tadzrici er med i feltforsøget ’Frost Frø serien‘ fra 1999. Indsamlingen til forsøget er fra Borjomi (Tadzrici og Nedzvi skovparter), Ambrolauri/Tlugi, Xulo og Oni skovparter. Resultaterne underbygger ovennævnte karakteristik af Tadzrici-proveniensen og har i øvrigt den som den mest attraktive af de 2 deltagende Borjomiprovenienser.

Da der i afd. 28 i Tadzrici stadig er en del store træer, er der gode muligheder for koglehøst til at dække markedets behov. Indsamling af frø i Borjomi/Tadzrici styres efter vort kvalitetssikringssystem, der er ISO-9001 certificeret og tilmeldt den nye danske kontrolordning for nordmannsgranfrø. Begge dele betyder ekstern kontrol af hele processen fra koglehøst til færdigrensning. Med Borjomi/Tadzrici frø fra Levinsen får man et fuldt dokumenteret og proveniensægte produkt.

Slægt

Ædelgran