Acer pseudoplatanus

Kategori:

Acer pseudoplatanus, Damsbo F818, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Damsbo Skovdistrikt er på 220 ha og ligger på den fynske kyst mellem Fåborg og Assens. Distriktet rummer 29 ærbevoksninger i renbestand (15,2 ha) og 22 bevoksninger i blanding (21,3 ha), i alt 36,5 ha. Æren i skoven betragtes som en samlet frøkilde af lokal herkomst og blev kåret som sådan i 2009.

Æren i Damsbo Skov har den samme positive fremtoning på tværs af bevoksningsaldre: mange retvoksede bestandstræer, svagt huggede træer med stor bulhøjde og god kronesundhed og udvikling. I mellemaldrende og ældre bevoksninger med blanding af ær og bøg er de to arter meget ligeværdige i dimentionsudvikling og kvalitet og udgør et meget flot skovbillede.

Frøkilden anses for fremtidssikret, idet der i skoven findes kårede individer fra 10-110 års alderen.

Ahorn har karakteristiske grønne knopper. Hos ældre individer skaller barken af i uregelmæssige flager og frugtens vinger danner en ret til spids vinkel.

Slægt

Løn