Carpinus betulus

Kategori:

Carpinus betulus, Knuthenborg F 787, er udvalgt og kåret til Park og alléer + værn og læplantning. Frøavlsbevoksningen på 4 ha i Parken på Knuthenborg er af ukendt oprindelse.

Avnbøg ikke store krav til jordbunden, men trives bedst på bedre jordbund. Arten er meget skygge- og vindtålende, og har et meget tungt og massivt ved. I skovbrugsøjemed er den for langsomtvoksende, men kan anvendes som underetage. Den er også kun som solitærtræ eller god til hegn, vildtplantning eller hække, idet den tåler klipning og bid godt.

Avnbøgens stammen er knudret og uregelmæssig i tværsnit, og barken er grå og glat, med lyse striber på langs. Bladene er ægformede med dobbelt savtakket rand. Oversiden er stærkt foldet og meget mørkt grøn. Undersiden er lysegrøn med mange og tydelige nerver i fjermønster. Blomsterne er samlet i hængende rakler. Han- og hunblomsterne sidder i hver sine rakler. Hunraklerne bliver senere til store bundter af tre-vingede frø. Frugterne er enlige nødder.

Slægt

Avnbøg