Cornus sanguinea

Kategori:

Cornus sanguinea, Albertslund L 209, er udpeget til læplantning. Beplantningen af Rød kornel, Skriverhusene, Albertslund består af buske af en meget høj og ensartet type, som generelt er sund og frugtrig. Materialet er af ukendt oprindelse. Buskene står i 5 cirkler i et samlet hegn med andre buskarter.

Rød kornel er en almindelig og naturligt udbredt art i Danmark. Den findes naturligt i løvskove, skovbryn, krat og på søbredder. Den trives bedst på næringsrige og kalkholdige lokaliteter, men kan plantes på de fleste jorder.

Rød kornel blomstrer i juni-juli med hvide 4-tallige blomster i en halvskærm. Arten har dunhårede blade med 3-4 bueformede sidestrenge, som er grønne på undersiden. Den har blåsorte bær og mørkerøde grene.

Slægt

Kornel