Crataegus laevigata

Kategori:

Crataegus laevigata, Rågø L188, er udpeget til læplantning. Beplantningen af Almindelig Hvidtjørn på Rågø har oprindelse i Næs Præstegårdsskov. Frøkilden ejes af Åge V. Jensen Fonde.

Alm. Hvidtjørn findes naturligt på overdrev, i hegn, krat og løvskove, dog ikke på den mere magre bund. Arten danner en op til 10 m høj busk, ofte med flere stammer fra grunden. Busken bærer talrige stive grentorne på de ikke-blomstrende skud.

De hvide blomster sidder i halvskærme på knudrede dværgskud, og de lugter ramt. Alm. Hvidtjørn har fra 2 til flere grifler i blomsterne og de røde bæræbler udvikler et antal kerner derefter. Bladene er noget indskårne, omvendt ægformede og de nederste sideribber er fremadkrummede.

Slægt

Hvidtjørn