Fagus sylvatica

Kategori:
Læs mere
Læs mere

Bøgen er den mest udbredte løvtræart i Danmark. Den er et skyggetræ, og forynges ligeledes bedst i eksisterende skovklima, dvs. med læ, skygge og høj luftfugtighed. Bøgen er klimaksart og dominerer de skove, hvor den optræder. Bøgen er følsom overfor forårsfrost og tørke i vækstsæsonen. Den har en forholdsvist bred jordbundsamplitude, men vokser optimalt på næringsrige, dybgrundede jorde med god vandforsyning. På ikke-optimale lokaliteter kan rødmarvsdannelse og toptørhed være udbredte problemer. Bøgens løv er endvidere svært nedbrydelig og danner mor på fattige jorde.

Bøg har slanke, spidse bladknopper med 4-radede knopskæl. Dens frugter – bog – er brune, skarpt trekantede nødder, som sidder parvist i en forveddet, blødpigget skål, der åbner sig med 4 klapper.

Slægt

Bøg