Picea abies

Kategori:
Læs mere

Rødgran er den mest almindelige træart i de danske skove. Med gode vedtekniske egenskaber og en bred jordbundsamplitude, er rødgran dyrket til tømmerproduktion i hele Danmark. Rødgran bruges somme tider som juletræ. Den bliver et højt træ på 30+ m. Den er i ungdommen stormfast, senere mere ustabil hvorfor kraftige og sene tyndinger er sjældne.

Frøet sidder i lange smalle kogler som modnes i januar-februar.

Slægt

Gran