Pinus sylvestris, Marielyst F696

Kategori:

Pinus sylvestris, Marielyst F696, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Frøkilden ligger på ejendommen Marielyst, areal PC og PD. Udgangsaterialet er Sæverås, Norge, som nu har stået 2 generationer i Danmark.

Sæverås-materialet er sammenligningsgrundlag for de fleste danske forsøg med Skovfyr, mht. produktion og kvalitet (stammeform). Marielyst må formodes at besidde egenskaber tæt på det oprindelige Sæverås-materiale.

Skovfyr er et robust pionertræ, som er både stormfast og forynger sig let under danske forhold. Den er nøjsom og kan trives under meget forskellige klimaforhold, herunder meget næringsfattig jord.

Skovfyr er en 2-nålet fyr med blågrønne 4-6 cm lange nåle. Den har karakteristisk afskallende rødlig bark i toppen af individerne.

Slægt

Fyr