Ribes alpinum, Glostrup L212

Kategori:

Ribes alpinum, Glostrup L212, er udpeget til læplantning. Beplantningen af Fjeldribs på Skovsletten i Glostrup er af ukendt oprindelse, men har et ret ensartet fænotypisk præg og god form. Beplantningens sundhed vurderes at være mellem, idet der er angreb af Skivesvamp.

Fjeld-Ribs er en mindre, særdeles skyggetålende busk med tidligt udspring. Derfor er den yndet som hækplante og underplantning i hegn m.m., hvor det er vanskeligt at få andet til at gro.

Fjeld-Ribs er tvebo, dvs. der findes rent hanlige og rent hunlige buske. Begge skal naturligvis være tilstede i et hegn, hvis man ønsker udvikling af bær til fugle m.m. Hanblomsterne sidder tæt i klaser med 20-30 blomster, hunblomsterne sidder spredt i klaser med 2-5 blomster. Blomsterne er grønne, bærene røde uden smag.

Bladene er små, 3-fligede og midtfligen er længere end den er bred. Knopperne er store og lyse, og udvikles allerede i efteråret, så de er klar til det tidlige løvspring i april. Grene er lyse og finere i sammenligning med andre Ribes-arter.

Slægt

Ribs