Sorbus aucuparia

Kategori:

Sorbus aucuparia, Rågø L183, er udpeget til læplantning. Frøkilden er af lokal oprindelse. Frøkilden ejes af Åge V. Jensen Fonde.

Almindelig Røn findes naturligt i skove, plantager og på klippeoverdrev. Den er meget nøjsom, hvad jordbund angår, men kræver en del lys.

Alm. Røn er et mindre træ med grå, glat og blank bark. Dens blade er uligefinnede med 4-8 par lancetformede, skarpt savtakkede småblade.

Alm. Røn blomstrer med hvide til gullige ubehageligt duftende blomster, der sidder i tætte, halvskærmformede blomsterstande. Blomsterne er 5-tallige, og de danner en kugleformet, orange til rødlig bæragtig kernefrugt.

Slægt

Røn