Tilia cordata

Kategori:

Tilia cordata, Vindeholme F827, er udpeget og kåret til vedproduktion. Kåringen består af al Småbladet Lind i Vindeholme Skov, samlet set 25 ha, fordelt på 11 bevoksninger med lind i renbestand (afd. 108b, 109b, 138a og c, 139a og b, 140e og g, 141a, 143a samt 145a)og 3 bevoksninger, hvor linden vokser i blanding med eg og ask (112a, 113a samt 140a). Bevoksningerne har anlægsår fra 1931 til 1976. Materialet vurderes at være af lokal herkomst.

Vindeholme Skov, Rudbjerggaard Skovdistrikt, ligger ud til Lollands sydkyst, meget grundvandsnært. Skoven er helt unik, idet den repræsenterer den største forekomst af oprindelig dansk Småbladet Lind. Lindebevoksningerne fremstår sunde og i god vækst og god stammeform. Formudtrykket er selvfølgelig forskelligt, alt efter om det er unge, stævnede, selvsåede, mellemaldrende eller gamle linde. Bevoksningerne er tyndet svagt.

Småbladet lind trives på næringsrig, fugtig muldbund. Den har karakteristiske savtakket hjerteformede blade, med små rustrøde totter af hår i vinklerne mellem bladribberne på undersiden. Blomsterne sidder i skråt oprette kvaste med 5-10 blomster. Kvasten har to forblade, hvoraf det ene er vingeagtigt og delvist sammenvokset med stilken. Frugterne er etfrøede tyndskallede nødder med grå behåring. Ved modenhed falder hele frugtstanden af og spredes v.hj.a. flyvevingen.

Slægt

Lind