Viburnum opulus

Kategori:

Viburnum opulus, Knuthenborg L096, er udpeget til læplantning. Frøkilden på Strandtoften, afd. 701a er afkom af materiale fra Vestskoven, afd. 731.

Alm. Kvalkved findes naturligt på fugtig til våde lokaliteter, med næringsrig, ofte kalkholdig jordbund i skove, krat, ellesumpe og på grøftekanter. Kvalkved er en busk, som kan blive op til 5 m. Nedliggende grene kan slå rod.

Kvalkveds blade er ægformede, 3-5 lappede med bugtet rand og med rød bladstilk, hvorpå der sidder op til 7 grove nektarkirtler. Bladoversiden er lysegrøn, mens undersiden er behåret og grågrøn. Arten har smukt gult til rødligtbrunt løv i efteråret. Blomsterne sidder samlet i skærmkvaste, hvor randblomsterne er store og golde, mens midterblomsterne er små og frugtbare. Bærene er røde med et fladt frø. Plante og bær er giftige.

Slægt

Kvalkved