Levinsen i Georgien

Abies nordmanniana fra Ambrolauri Skovdistrikt i Georgien danner grundlag for størstedelen af Nordeuropas produktion af juletræer. Ambrolauri skovdistrikt ligger i den nordvestlige del af Georgien med de 3 vigtigste skovparter liggende rundt om Shaori søen.

Den ene, Ambrolauri/Tlugi, er den mest solgte af alle provenienser af Nordmannsgranfrø til juletræsproduktion i Europa. Den anden, Ambrolauri /Nikortsminda har længe været i vort sortiment og vil også være der i fremtiden. Den tredje, Ambrolauri/Skvava, er der ikke udstedt høstlicenser til, men den har tidligere været i vort sortiment.

I de nyere feltforsøg giver Ambrolauri/Tlugi det bedste udbytte, forstået som antal ON-træer, af alle georgiske provenienser. Der er i disse resultater tegn på, at partier, høstet indenfor velafgrænsede områder, giver et mere stabilt udbytte over tid. En ret ny sammenligning af provenienser, foretaget i form af en salgsmarkering af salgsmodne træer i en kultur med flere provenienser, bekræfter, at veldokumenterede provenienser giver et højt udbytte af ON-træer. Her kom Ambrolauri/Nikortsminda i øvrigt ind med et fint udbytte.

Levinsen bruger et system til indsamling og dokumentation af vore frøpartier, der modsvarer de krav, som de nyeste forsøg og sammenligninger peger på som afgørende. Det tillader os at arbejde i skoven på afdelingsniveau – eller nede på litra-niveau, hvis nogen skulle have brug for det. Dette kvalitetssikringssystem består af 3 hovedelementer:

  1.  Personlig tilstedeværelse gennem hele koglehøsten.
  2.  GPS-baseret overvågning af plukkegruppernes placering indenfor vore  licensområder, støttet af meget detaljerede elektroniske skovkort, der kører på PDA’en.
  3. Et registreringssystem for alle sække, der starter med udleveringen af sække til plukkerne og går over mærkningen af sækkene på plukkestedet til sækkenes indlagring i koglelade. Det følger med sækkene frem til renseriet i Tbilisi og omfatter hele klænge- og renseprocessen med registrering af vægten af den indleverede koglemængde for hvert frøparti frem til mængden af færdigt frø i partiet.

Det tætte og meget åbne samarbejde med vor georgiske partner, Jadvari-Abies Ltd., er en vigtig forudsætning for effektiviteten i dette kvalitetssikringssystem.

Dette samarbejde gælder også ansvaret overfor plukkere og andre medarbejdere, der alle er sikret gennem individuelle arbejdskontrakter og arbejdsskadeforsikringsdækning, samt ansvaret overfor de landbyer og lokalsamfund, hvor høstaktiviteterne foregår. Den nyeste udvikling i dette arbejde er certificeringen efter SA 8000 standarden af Jadvari-Abies Ltd., dækkende alle processerne fra koglehøst til afsendelse af færdigrenset frø til Danmark.

Vi er i Georgien flere gange på et år. Vi er til stede under hele høsten, men tager også derned i løbet af sommeren for at vurdere høstmuligheder, samt med samarbejdspartnere, som er interesserede i at opleve området og vores produktion.

Vores frøplantager i Georgien ligger meget smukt placeret