Lundbygaard FP1000

Frøplantagen består af 17 nøje udvalgte plustræer, der alle sigter på en optimering af andelen af prima træer i afkommet. Podekvistene, der er det genetiske grundlag for frøplantagen, stammer fra frøplantagen Silkeborg Nordskov FP259. FP259 er en afstamning af den gamle Tversted frøavlsbevoksning fra 1904, der formentlig har sin oprindelse i Borjomi-området i Georgien. Frøplantagen er den først etablerede ud af fire i alt. Den ligger på Lundbygaard Gods på det sydlige Sjælland. Højden over havet er 30 m. Bevoksningen er på 2 ha, anlagt i 2007 .

Frøavlsbevoksningerne Tversted F526 og F527, som klonerne stammer fra, er kendetegnet ved meget attraktiv form med god skudbygning og god nålestilling samt store fyldige nåle. Tversted springer sent ud med tilhørende lav risiko for senfrostskader. Oprindeligt blev der podet kloner af 20 plustræer, men 3 af disse er genetisk tyndet væk pga. Neonectria og konstaterede nåletab. Ved udvælgelsen blev der lavet nåletabstest og efterhøstkvalitetstest på materialet, så afkommet forventes at være sundere end moderbevoksningen.

Klonerne der indgår i frøplantagen er alle afprøvede. Derfor kendes deres avlsværdier og dermed kan frøplantagens afkom forventes at have følgende egenskaber i forhold til Tversted F526 og F527. Det forventes at der er 14% flere primatræer i afkommet. Vitaliteten er lavere, hvilket resulterer i mindre tilvækst og dermed mindre arbejde med regulering. Gennemsnitlig vil afkommet være ca. 10 cm. mindre end Tversted F526 og F527 efter en omdrift . Bredden af træerne er tilsvarende også mindre, hvilket resulterer i smallere træer. Afkommet fra Lundbyggard 1 frøplantagen springer senere ud end Tversted og Ambrolauri, dog kun marginalt. Ligeledes er efterhøstkvaliteten bedre, dvs. at risikoen for nåletab er mindre. 

Frøplantagen Lundbygaard 1 har produceret frø i kommerciel skala siden 2015. Den passes professionelt med henblik på optimal frøkvalitet, hvilket indebærer at den sprøjtes for Megastigmus insekter, gødskes og efterses ofte for skadevoldere. Dette bevirker, at den tekniske kvalitet af frøet er helt i top med høj spireprocent og stor vitalitet, der giver basis for optimale planter fra planteskolen til juletræsdyrkeren.