Lundbygaard FP1001

Frøplantagen består af 12 nøje udvalgte kloner fra Tversted-puljen, som antages oprindeligt at stamme fra Borjomi-området i Georgien. På grundlag af en udvælgelse af plus-træer i frøavlsbevoksningerne Tversted F526 og Tversted F527 blev klonfrøplantagerne Silkeborg Nordskov FP259 og Mosemarkskov FP251 etableret i 1990’erne. I 00’erne blev man via afprøvning af hver enkelt klon klogere på de respektive egenskaber og på den baggrund blev de 12 kloner, som giver den højeste andel primatræer udvalgt.  Denne klonfrøplantage betegnes derfor som en 1,5 generations frøplantage. 

Klonerne i frøplantagen er alle afprøvede og frøplantagens afkom har betydeligt forbedrede egenskaber i forhold til bevoksningerne Tversted F526 og F527 og en yderligere forbedring i forhold til Silkeborg Nordskov FP259 og Mosemarkskov FP251.

Alt i alt skal man forvente en væsentligt bedre og mere ensartet gennemsnitlig form på træerne og lidt mindre vækstkraft og deraf også mindre behov for regulering og formning. Træerne bliver også en smule smallere og har et lidt et senere udspring end afkom fra Ambrolauri, Georgien. I udvælgelsen er også lagt vægt på efterhøst-kvaliteten og dermed er risikoen for nåletab efter fældning reduceret.

Afkomsforsøg anlagt og opmålt af Kbh. Universitet på tværs af 4 lokationer i Danmark med meget forskellige jordbundstyper viser, at denne genetik er overlegen i forhold til træer dyrket af frø fra Ambrolauri uanset lokalitetstype. Værdien af 1 ha ved omdrift er i denne sammenhæng dokumenteret 30 % højere.