Abies alba

Kategori:

Almindelig ædelgran er en udtalt skyggetræart. Med stor sildig tilvækst, kan den opnå meget store dimensioner (40+ m.). Almindelig ædelgran kan gro på de fleste lokaliteter, men trives på lokaliteter med høj nedbør. Den er udbredt i klitplantager, men gror udmærket på lerede jorde. Det er værd at vide, at den er frostfølsom i kulturstadiet.

De trekantet og vingede frø sidder sammen i store tøndeformet kogler, som falder fra hinanden efter modning.

Slægt

Ædelgran