Abies nordmanniana, Ambrolauri/Nikortsminda

Kategori:

Nikortsminda skovpart er èn ud af de 10 skovparter, Ambrolauri skovdistrikt er delt op i. Den ligger i distriktets syd-vestlige del, mod syd afgrænset af Shaori-søen og støder op til Tlugi skovpart dels i en smal bræmme vest for søen og dels i et noget bredere bælte øst for søen. I det lidt større perspektiv er der med de givne afstande og ensartede højde- og klimaforhold næppe baggrund for egentlig racedannelse med morfologiske forskelle af væsentlig karakter mellem Tlugi og Nikortsminda. Nordmannsgran vokser i Nikortsminda skovpart fra bredden af Shaori-søen og op til ca. 1600 m. Højest oppe står træerne ofte i renbestand, mens de længere nede står i blandinger eller sågar enkeltvis blandt løvtræer. LEVINSEN høster i afdeling 28, som ligger i 1400-1600 meters højde.

Ambrolauri/Nikortsminda har som Tlugi en attraktiv form med god skudbygning, lange store nåle og god nålestilling. Nikortsminda springer sent ud med tilhørende lav risiko for sen-frost skader.

Der er dokumenteret høst af frø i Nikortsminda skovpart i flere omgange, første gang i år 2000, hvor der var utilstrækkelig koglesætning i Tlugi. Dette materiale har nu været gennem en hel omdrift , og resultaterne er rigtig gode. En udmærkning på Clausholm i 2010 af sikre georgiske provenienser, importeret af Abies Frø viste endda Nikortsminda med et lidt bedre resultat end Tlugi og Borjomi/Nedzvi. Der er derfor ingen grund til at være bekymret for at plante en herkomstsikker Nikortsminda proveniens.

Der skoves en del i Nikortsminda skovparten og også nordmannsgran. De gamle træer er meget høje (>45 m), men der er også en del foryngelse undervejs. Levinsen har licens til høst af frø i Nikortsminda, og indhøstningen foregår med vores tilstedeværelse under hele høsten. Processen styres af vores kvalitetssikringssystem og er ISO9001 certificeret og tilmeldt den danske kontrolordning for nordmannsgranfrø. Frøet er tillige certificeret økologisk. Med Ambrolauri/Nikortsminda fra Levinsen får man et fuldt dokumenteret og proveniensægte produkt.

Slægt

Ædelgran