Abies nordmanniana, Ambrolauri/Tlugi

Kategori:

Tlugi skovpart er èn ud af de 10 skovparter, Ambrolauri skovdistrikt er delt op i. Den udgør 8.000 ha. og består af mange skovtyper. Det område, hvor hoveddelen af industriens nordmannsgranfrø indsamles, består af en nordhælde, hvor størstedelen af træerne er nordmannsgran i renbestand. Denne del af arealet strækker sig fra Shaorisøen, der ligger i 1.140 m højde, og 5-6 km mod øst. Der findes kun få nordmannsgraner over 1600 m højde, men selve skovparten går op til 2.000 m.o.h. Træerne i Ambrolauri/Tlugi er for en stor del ensaldrende, idet området oplevede en stor skovbrand kort efter år 1900. I 1.500–1.600 meters højde står enkelte ældre træer, der har overlevet branden. Disse formodes at være modertræer til de yngre bevoksninger på de lavereliggende partier. Levinsen har licens til indsamling af frø i afdeling 2, 14, 15, 17, 27 samt vores veldefinerede ”14-17” område.

Typen Ambrolauri/Tlugi er kendetegnet ved træernes attraktive form med god skudbygning og god nålestilling samt store nåle. Ambrolauri/Tlugi springer sent ud med tilhørende lav risiko for senfrostskader.

Ambrolauri/Tlugi er den klart bedst kendte og mest solgte proveniens af nordmannsgran med en anslået markedsandel på 80%. Proveniensen er tidligere blevet anset for særlig langsomt voksende. De nyeste danske feltforsøg (2007-2012) viser imidlertid, at Ambrolauri/Tlugi kun vokser marginalt langsommere end Borjomiproveniensen og den danske Tversted F527, og at den uden vækstregulering ikke bliver bredere end disse provenienser.

Vores indsamling af frø i Ambrolauri/Tlugi foregår i veldefinerede, mindre områder og med vor tilstedeværelse under hele høsten. Processen styres af vort kvalitetssikringssystem, der er ISO-9001 certificeret og tilmeldt den nye danske kontrolordning for nordmannsgranfrø. Begge dele betyder ekstern kontrol af hele processen fra koglehøst til færdigrensning. Frøet er nu også certificeret økologisk. Med Ambrolauri/ Tlugi frø fra Levinsen får man et fuldt dokumenteret og proveniensægte produkt.

 

Slægt

Ædelgran