Abies procera, Rode Skov FP271

Kategori:

Materialet til FP271 stammer fra danske bevoksninger, men oprindelsen er ukendt.

Frøplantagen blev anlagt (podet) i to dele. Del A (1998-99) på 2 ha er vellykket og komplet. I del B (2002) på 1,5 ha var der en del frostskader, og arealet er derfor reduceret fra oprindeligt planlagt 3 ha til 1,5 ha. Frøplantagen blev højpodet på en eksisterende nobilis plantning i Rode Skov.

Der er valgt plustræer i to serier. Den ene serie (Pyntegrønt Sektionens serie, PS-serien) indeholder plustræer fra gode danske bevoksninger. Plustræerne i denne serie blev valgt i slutningen af 1980´erne. Den anden serie (kloner fra C.E. Flensborg frøplantagen FP.623) blev oprindeligt valgt af skovrider Brandt fra Hedeselskabet.
I frøplantagen FP.271 Rode Skov indgår kloner både fra PS-serien (18 stk) og fra C.E. Flensborg serien (18 stk).
Plustræerne er valgt på grundlag af resultater fra afkomsforsøg, og blev primært valgt for blå farve, opret nålestilling og dækkeevne.

Slægt

Ædelgran