Abies procera, Overgård F402

Kategori:

Abies nobilis, Overgård F402, er afprøvet og kåret til produktion af juletræer og pyntegrønt. Frøavlsbevoksningen Overgård, afd. 6, er på 2,9 ha og er anlagt i 1938 på baggrund af Frijsenborg F240a. Det er en velkendt dansk frøkilde af Nobilis til produktion af pyntegrønt og juletræer. Den er blandt de mest eftersprugte provenienser. Læs mere om, hvordan proveniensens har klaret sig i forsøg i Nåledrys nr. 74: 14-19.

Nobiles til pyntegrønt bør ikke plantes på næringsrige lokaliteter, idet farveudvikllingen her bliver ringe og væksten for voldsom. Den bør også undgås på tørre og udpræget våde lokaliteter. På fattige jorde opnåes de bedste udbytter og her er det muligt at styre væksten via gødskning.

Nålene på Sølv-Gran er smalle og furede, grågrønne med to hvidlige striber på undersiden. De sidder fremadrettet og bøjer op fra undersiden af skuddet. Hunblomsterne er rød-violette og bliver til store, tøndeformede, oprette kogler. Når de bliver modne, falder koglerne fra hinanden.

Slægt

Ædelgran