Alnus glutinosa

Kategori:

Rødel vokser meget hurtigt i ungdommen på næsten alle typer jord og under de fleste forhold. Den er derfor meget brugt ved skovrejsning og i læhegn. I mange læhegn og på skovrejsningsarealer er forholdene imidlertid kun til et kort og hektisk liv. Rødel udfylder sin rolle som pionertræ og sygner derefter hen, idet lokaliteten ofte ikke passer til arten.

Rødel danner i naturen skove på fugtig og mineralrig bund overalt i Danmark. Den bliver til et smukt lille træ på op til 15 m’s højde med en afrundet, tæt krone og gerne med flere stammer.

Rødel har karakteristiske stilkede, violette knopper, og bladene er groft savtakkede med but til udrandet spids.

Slægt

El