Alnus incana

Kategori:

Alnus incana, Knuthenborg FP740, er udpeget og kåret til værn og læ. Frøplantagen Strandtoften, afd. 704g er på 0,67 ha anlagt i 1995 på baggrund af materiale fra Søborg, Dyrups Farvefabrik. Knuthenborg FP740 er den eneste kårede frøplantage af Hvidel i Danmark.

Hvidel findes almindeligt plantet bl.a. som forkultur efter jordarbejder i hegn, skov og moser. Den formerer sig kraftigt ved rodskud. Hvidel har en større jordbundsamplitude og har ikke behov for så fugtig bund som Rødel.

Hvidel har hårede årsskud og knopper, blade som er ovale til runde og skarpt savtakkede. Hunraklerne er siddende. Rødel har karakteristiske stilkede, violette knopper, og bladene er groft savtakkede med but til udrandet spids.

Slægt

El