Prunus avium

Kategori:
Læs mere

Fuglekirsebær er et lystræ med en meget hurtig ungdomsvækst. Som pionerart har den sjældent problemer med frost, men får ofte vildtskader. Fuglekirsebær har en forholdsvis bred jordbundsamplitude. Til vedproduktion bør den dog, for at sikre god vækst, kun anvendes på dybgrundede jorde med god vandforsyning. Fuglekirsebær anvendes som blandingsart i skovbruget, og optræder hyppigt i skovbryn og hegn, som landskabeligt element.

Fuglekirsebær har karakteristiske tværstillede bånd af korkporer på barken. Endvidere bærer bladenes stilk ofte 2 røde kirtler og bladpladen er elliptisk, tilspidset med dobbelt savtakket rand.

Slægt

Kirsebær