Prunus spinosa

Kategori:

Prunus spinosa, Knuthenborg L135, er udpeget til læplantning. Frøkilden på Strandtoften, afd. 704c er afkom af materiale fra Knudshoved Odde og består af bredt genetisk materiale, modsat andre arter på L-listen.

Slåen findes naturligt på åben, kalkrig bund på overdrev, i skovbryn, hegn, klinter og strandvolde. Den danner tætte, fra bunden grenede buske. Pga. dens voldsomme evne til at danne rodskud, danner den ofte et tæt krat. Slåen blomstrer før løvspring med mange små hvide blomster i et fantastisk flor.

Slåen har ægte grentorne og små, savtakkede, lancetformede blade. Blomsterne sidder ofte enkeltvis og bærene er oprette, runde og blåduggede stenfrugter. Såvel frugter som selve krattet Slåen danner er yndet af mange fugle.

Slægt

Kirsebær