Pseudotsuga menziesii

Kategori:
Læs mere

Douglasgran har karakteristiske spidse og slanke knopper, skorpebark hos ældre individer og kogler, som falder af som et hele med 3-fligede dækskæl, der rager frem mellem kogleskællene.

Douglas forynger sig godt under danske forhold og har en generelt god tilpasningsevne. Den har dog visse problemer mht. storm og skadevoldere, især i renbestand. Stormfastheden øges med alderen. Douglas har stor jodsbundsamplitude, men skal have mulighed for relativ dyb rodudbredelse. Undgå dog dårligt drænede jorde og cementerede lag.

 

Slægt

Douglasgran