Pseudotsuga menziesii, Langesø F424

Kategori:

Pseudotsuga menziesii, Langesø F424, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Bevoksningen Blæsbjerg, afd. 100e er på 3,8 ha og er afkom af Langesø F 58, som formodentlig er grundlagt på materiale fra Washington, stammende fra området  syd for Olympic-halvøen.

Langesø F424 har været med i et afkomsforsøg, hvor det har vist sig overlegent mht. højde og antal aksebrud. Valg af Douglasgranproveniens er imidlertid stærkt lokalitetsafhængigt, især mht. frostrisiko.

Douglas forynger sig godt under danske forhold og har en generelt god tilpasningsevne. Den har dog visse problemer mht. storm og skadevoldere, især i renbestand. Stormfastheden øges med alderen. Langesø F424 er en Grøn Douglas, som både er mere hurtigvoksende og mindre udsat for svampeangreb end de andre typer af Nordamerikansk Douglas. Douglas har stor jodsbundsamplitude, men skal have mulighed for relativ dyb rodudbredelse. Undgå dog dårligt drænede jorde og cementerede lag.

Douglasgran har karakteristiske spidse og slanke knopper, skorpebark hos ældre individer og kogler, som falder af som et hele med 3-fligede dækskæl, der rager frem mellem kogleskællene.

Slægt

Douglasgran