Thuja plicata

Kategori:
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Thujaen har en forholdsvis bred jordbundsamplitude og er den eneste nåletræart, der i Danmark kan anbefales på dårligt drænet lerjord, dog ikke på udpræget magre jorder. Kæmpe-Thuja kan have væsentlige problemer i kulturfasen med såvel svamp, som frost og vildtskader. Den bør ikke plantes på vindudsatte lokaliteter eller steder med sen forårsfrost eller streng vinterfrost.

Kæmpe-Thuja anvendes i haver i mindre format, men findes også som store smukke solitære træer i parker. Thuja er velegnet til facadebeklædning o.lign., idet veddet indeholder svampedræbende stoffer og har ringe tørresvind.

Kæmpe-Thuja har opret, spids top, skælagtige blade og meget flade skudsystemer. Koglerne sidder ofte mange sammen på kraftige skud. De er aflange, ca. 1 cm, læderagtige med få taglagte skæl.

Slægt

Thuja