Tilia platyphyllos

Kategori:

Tilia platyphyllos, Petersgård F 790, er udvalgt og kåret til Park og allé. Frøavlsbevoksningen i Viemose skov, del af afd. 124c, på 0,13 ha anlagt i 1933 er af ukendt oprindelse. Den står med grænse til bøgefrøavlsbevoksningen Petersgaard F 498. Disse bevoksninger høstes ofte samlet på en flade. Frøet adskilles efterfølgende i vores rensemaskiner.

Storbladet Lind er et stort, løvfældende træ som kan blive op til 40 m. Den anvendes som solitærtræer i parker og alléer.

Knopperne er spredte og ægformede, mørkerøde med spredte hår. Bladene er næsten runde, har skævt hjerteformet grund og tydelig spids, samt skarpt savtakket rand. Oversiden er håret og mørkegrøn, mens undersiden er bleggrøn med tætte hår langs nerverne. Blomsterne sidder i små, hængende stande. Blomsterne er gulhvide, og danner frugter, som sidder flere sammen på et bredt forblad. De er runde og tydeligt ribbede.

Slægt

Lind