ISO-Certificering af høst- og renseprocesserne for frø fra Georgien

Den certificering af vores georgiske partner og leverandør, Jadvari-Abies Ltd., vi sammen med dem i et par år målrettet har arbejdet på at opnå, blev virkelighed den 25. juni i år og gælder derfor fra og med høsten 2012. Certificeringen omfatter både kvalitetsstandarden ISO-9001 og den sociale sikkerheds- og ansvarsstandard IQ-SR-10, der helt følger retningslinierne for ISO 26000, der forventes i en direkte certificerbar version om få år.

De krav til produkt og kvalitet, der stilles i en certificering efter en internationalt anerkendt standard som ISO, er jo hverken overraskende eller umulige. Udfordringerne ligger på det organisatoriske og det ledelsesmæssige plan. Der skal være styr på alle led i processen. Det gælder med hensyn til produktet til sikring af dets kvalitet og herkomst. Og det gælder alle processerne til opfyldelse af dette mål fra koglehåndtering, brug af udstyr, arbejds- og lønforhold, klængning og rensning af frøet. Der skal registreres og opsamles dokumentation for de enkelte aktiviteter i den lange proces fra forberedelsen af høsten til det færdigrensede frø når bestemmelsesstedet. Det er denne fuldstændige dokumentation af produkt og forløb, der sikrer gennemsigtighed og dermed kunden garanti for produktets kvalitet og herkomst. Og det er samtidig forudsætningen for, at den årlige kontrol af brugen af systemet kan være effektiv.

Vi har for at garantere korrekt herkomst på vort frø gennem en del år anvendt et ganske omfattende system med registrering og dokumentation af de enkelte led i både koglehøst og renseproces. Dette system og de mange erfaringer, vi har gjort der, opfylder mange krav til en ISO 9001 certificering, hvilket har gjort denne certificering nemmere at forberede.

Gennem de senere år har vi arbejdet meget med opdatering og forbedring af arbejdsforhold og sikkerhedsspørgsmål både i koglehøsten og i renseriet samt i forhold til det samfund, vi arbejder i. I høsten 2010 blev vores varetagelse af disse hensyn udsat for en vurdering, foretaget af ’Bureau Veritas’, der er et af verdens største firmaer på området. Vore aktiviteter blev afprøvet mod den Kodeks for Social Ansvarlighed, som BSCI, en sammenslutning af alle store internationale Engros- og Detailforretninger, har stillet op. Den test bestod vi sammen med vor georgiske partner med glans. Vi var derfor godt ’klædt på’ også til certificeringen efter IQ-SR-10 / ISO 26000.