Nåledrys

Frø til juletræer – høsten 2021

Da flere nye danske forbedrede klonfrøplantager nu kommer i produktion, betyder det også, at
producenterne skal til at vænne sig til nye navne. Fremover vil det ikke blot være Ambrolauri/Tlugi
afdeling 17, men også navne som Lundbygård FP1000, Levinsen FP1002, Levinsen FP1003 osv.