Nyt fra Levinsen

LEVINSEN FLYTTER i denne måned til vores nye adresse på Kurreholmvej 32, Gørløse, hvor vi har bygget to haller, som fremover vil rumme alle firmaets aktiviteter. I rensehallen kan vi klænge kogler, rense frø og tørre frøpartierne i nybygget tørreovn. Der er god plads i hallen og under de forlængede tagudhæng kan kogler eftermodnes inden klængning. I den anden hal har vi indrettet kølefaciliteter med fire køle- og fryserum til lager og til forbehandling af frø samt nye kontorfaciliteter.

RASMUS ROHDE er ansat som ny medarbejder i produktionen hos Levinsen. Rasmus har en længere militær karriere bag sig med udstationeringer hos Sirius-patruljen på Grønland og andre steder i verdens brændpunkter. Vi skal nu have lært Rasmus at arbejde med træ- og buskfrø.

VÆKSTSÆSONEN 2018 er en katastrofe for rigtig mange planteavlere. Afgangsprocenterne i nyplantninger er ekstremt høje og selv større træer og buske blev påvirket af tørken. Det er endnu vanskeligt at vurdere, hvordan tørken vil påvirke efterårets frøhøst, men nogle indikationer har vi. Mange bær er modnet 2-3 uger tidligere i år, og det har været endnu vigtigere at få høstet på det helt rigtige tidspunkt, inden de tørrer for meget ud. Der er ikke udsigt til høst af bøg i Danmark i år. Stilkeg og vintereg kan der formodentlig høstes noget af, men det er endnu for tidligt at give et bud på mængder og kvalitet.

FRØSÆTNINGEN I GEORGIEN er bedre end sidste år men stadig ikke et kæmpe høstår. Det bliver således muligt at høste de mængder af frø markedet efterspørger i denne sæson. Sommeren i Ambrolauri har været mere nedbørsrig og en smule køligere end normalt. Koglesætningen i vores danske nordmannsgran frøplantager er moderat i år, så vi forventer, at den mængde vi kan høste, hurtigt bliver udsolgt.

NOBILIS HØSTER VI IKKE I ÅR, da vi udnyttede koglesætningen sidste år til at fylde lageret op med frø af god kvalitet. Med korrekt opbevaring kan nobilis bevare spireevnen i op til 10 år, så forsyningen er sikret for de kommende år.

TØRKESTRESS I 2018 kan resultere i en over normal frøsætning i Danmark i 2019, da træerne formodentlig vil reagere med forøget blomstring for at sikre deres overlevelse. Så forhåbentligvis får vi en god bøgehøst i 2019 og en god koglesætning i nåletræerne.

LUNDBYGAARD 1 er nyeste skud på stammen indenfor nordmannsgran klonfrøplantager, hvor der har været kommerciel frøsætning siden 2015. De første planter fra høst 2015 er nu tilgængelige i markedet som 2/1 planter. Denne frøplantage er den første med relativt smal genetik. Den er opbygget af de 17 bedste kloner fra Tversted puljen, som bl.a. også indgår i Silkeborg Nordskov FP259. Den smalle genetik i frøplantagen vil alt andet lige bevirke, at afkommet vil være meget mere ensartet og dermed lettere at håndtere rent dyrkningsmæssigt og andelen af prima træer vil værre større end alle andre tilgængelige frøkilder. Derudover vil afkommet springe lidt senere ud end Tversted og Ambrolauri og have bedre nålefasthed efter høst.