Planteforsyningen 2022, -23 og sikkerhed for herkomsten

Plantemarkedet for juletræsplanter har i denne sæson ændret sig fra at have haft et udbud over efterspørgslen til nu i skrivende stund at være underforsynet i forhold til efterspørgslen. Årsagen er en nedgang i det samlede planteskoleareal i både Tyskland og Danmark i kombination med en forskydning fra juletræsplanter til skovplanter i en lang række planteskoler. Der er sikkert ikke mange planter for lidt, men det er tydeligt, at balancen nu har forskubbet sig. Det betyder stigende plantepriser og endnu hårdere pres på de i forvejen hårdt pressede juletræsproducenter, der har set kraftigt stigende omkostninger til oparbejdning og materialer, uden salgsprisen på træerne er fulgt med. Hvad kan juletræsdyrkeren gøre for at forbedre sin situation?

At sætte en plante i jorden er en investering, som sker i forventning om et fremtidigt afkast. Afkastets størrelse afhænger af to primære faktorer: markedsprisen i forhold til omkostningerne til produktionen. Hvis afkastet skal optimeres (eller tabet minimeres), skal der fokus på de elementer, den enkelte dyrker kan påvirke. Det gælder i særdeleshed omkostningerne til dyrkningen i kombination med afstemning af kvaliteten af træerne med kunderne.

Afprøvninger af nye danske frøkilder (publiceret af IGN/Ulrik Bräuner Nielsen) har vist, at der er meget økonomi at hente ved valg af den rigtige genetik. Her bør fokus specielt være på de bedste nye danske frøplantager. Produktionen i disse er imidlertid ikke stor nok til at dække efterspørgslen, før vi når frem til planteforsyningen i 2025. Derfor skal der fortsat en del planter i jorden med oprindelse fra Kaukasus området. Her skal man som dyrker i disse år passe meget på, idet der har været nogle små eller ”nul” høstår og deraf også nogle importer til Europa af forkert markerede herkomster af frø.

Erfaringerne er, at store høstår af frø fra Kaukasus også giver fornuftig gennemsnitlig kvalitet af træer, mens det har vist sig, at træer fra frø af små høstår er mere forskellige og derfor vil kræve mere pleje (flere omkostninger) for at give en tilfredsstillende andel salgbare juletræer. Netop her kan juletræsdyrkeren sikre sig de mindst mulige omkostninger ved at vælge, at planterne ikke kommer fra et lille frøår.

I forhold til planteforsyningen 2022 og 2023 er det specielt høståret 2019 man skal være opmærksom på. I foråret 2020 er der sået både frø fra den gode årgang 2018 samt den meget lille årgang 2019. I 2019 blev der udover vores egen høst af 870 kg afd. 27 også høstet en del frø udenfor de traditionelle områder i Georgien. Dette frø er os bekendt ikke endt i Danmark men syd for grænsen. I en mangelsituation som den nuværende bliver alle planter handlet – dvs. desværre også nogle der kan resultere i endog meget store dyrkningsomkostninger, hvis ikke helt mislykkede kulturer.  

Du kan sikre dig herkomsten og genetikken i dine planter ved at sikre dig kendskab til frøleverandøren (og tilliden til denne) hos planteskolen inden du laver en endelig bestilling. Du kan bl.a. spørge ind til en uafhængig certificering af frøet (”Aftalebaseret kvalitetsordning for skovfrø….” administreret af Landbrugsstyrelsen) eller kontakte os for en drøftelse af et konkret planteparti.