Årets auktion i Georgien

Auktionen over licenser er vel overstået, og vi kender nu fordelingen af rettighederne til handel med georgisk Nordmannsgranfrø for de næste 10 år. Priserne endte på mellem 1,2 og 4 gange af statens fastsatte minimumspris – et niveau som man må formode de implicerede aktører for de flestes vedkommende kan og vil indløse til.

Sidste år var priserne mellem 14 og 50 gange minimumsprisen, men det skyldes kun en fælles indsats mod et monopol til Bols Georgia Ltd. I år afslørede auktionens forløb hurtigt, at der ikke var et firma med økonomi til at købe alle rettighederne, hvorefter licenseren blev handlet og fordelt på et forretningsmæssigt bæredygtigt grundlag. 

Det var i høj grad danske interessenter, der gjorde sig gældende ved salget af afdelingerne i Tlugi. Levinsen & Abies A/S fik de afdelinger, vi fortsat ønsker at satse på. Og vi glæder os over, at vi har partnere med blandt vore kunder, som er med i denne langsigtede sikring af leverancen af herkomstsikkert frø af de bedste georgiske provenienser af Nordmannsgran.