Levinsen Skovfrø og Abies Frø går sammen

D. 1. juli 2009 fusioneres Abies Frø ApS og Levinsen Skovfrø A/S til én virksomhed – Levinsen & Abies A/S. Børge Klemmensen og Ulrik Nyvold fortsætter sammen i ledelsen af den nye virksomhed.

Etableringen af Levinsen & Abies A/S netop nu skaber en stærk og fremadrettet løsning for begge virksomheder med hensyn til kompetencer, organisation og placering. De 2 virksomheders faglige og forretningsmæssige fundament supplerer og kompletterer hinanden på bedst mulige måde. Sammen imødekommer Levinsen & Abies A/S bedre de krav, som vores stadigt mere professionelle kunder stiller til deres frøleverandør, hvad angår provenienser, kvalitet, mængder og leveringssikkerhed. Og i fællesskab har vi flere kræfter til at udvikle nye rense-, sorterings- og forbehandlingsmetoder samt kundetilpassede specialprodukter.

Tidspunktet for sammenlægningen er ikke tilfældig. Levinsen Skovfrø flytter til nye omgivelser, virksomheden består af et ungt team i fremdrift og gennem de 2 år Ulrik Nyvold har været ved roret, er virksomheden vokset ude i Europa og har konsolideret sig på det danske marked. Abies Frø ApS har i nogen tid planlagt inddragelse af yngre kræfter som første skridt mod et glidende generationsskifte. En god overgang kræver planlægning og overvejelser om intern organisation, virksomhedens måde at fungere på og selvfølgelig geografisk placering.

Vores forankring er dansk, men vi er samtidig en aktiv del af det europæiske marked og arbejder internationalt med frøkilder og forsyninger. De udfordringer, der møder os internationalt, tackler vi bedst sammen.

Abies Frø ApS er specialiseret i frø til juletræer og pyntegrønt, og firmaet har opbygget stor viden om og erfaring med indsamling, opbevaring og håndtering af kogler og frø. Børge Klemmensen har unikke kompetencer indenfor herkomstdokumentation og sikkerhed i forbindelse med Nordmannsgranfrø fra Georgien og Rusland. Denne erfaring bygger på årelangt samarbejde med lokale partnere, myndigheder og frem for alt på at være til stede, der hvor tingene sker. Børge Klemmensens viden og netværk har skabt stabilitet i forsyningen af Nordmannsgranfrø selv i vanskelige år.

Levinsen Skovfrø A/S har gennem mange år samarbejdet med det private skovbrug og andre ejere af danske frøkilder om høst af frø. Dette samarbejde er ført videre og forstærket efter, at Ulrik Nyvold er kommet til. Levinsen Skovfrø A/S samarbejder også med ejere af en række nordiske og europæiske frøkilder. Samlet set bibringer Levinsen Skovfrø A/S den nye virksomhed et bredt sortiment af løv- og nåletræsarter, bl.a. en række danske og europæiske busk- og skovfrøprovenienser til skovrejsning, skovbrug, haver, hæk, vildtplantninger, hegn samt frø til juletræ- og pyntegrøntproduktion, herunder bla. nordmannsgran.

Frøåret 2009 ser meget lovende ud. Mange arter har haft stor blomstring, og vi er optimistiske med hensyn til levering af stort set alle arter i vores sortiment. Det giver en krævende, men forhåbentlig interessant og meget positiv start for vores nye samarbejde.

Vi ser frem til godt og frugtbart samarbejde med nuværende og nye kunder og samarbejdsrelationer.