Abies bornmülleriana, Kongsøre FP267

Kategori:

I 1987 blev 2 ha med Abies bornmülleriana fra Bolu Kökez i Tyrkiet plantet i en juletræskultur på Wedells-borg skovdistrikt. Fra plantagen blev udvalgt 80 plustræer ud af samlet 13.000 træer, hvorfra podekviste blev klippet. Plustræerne blev valgt ved 8-års alderen som de bedste juletræstyper. Udvalgskriterierne var moderat højdevækst, sent udspring, slank form, symmetri, mange internodiegrene og knopper samt sunde nåle.

Afkommet fra frøplantagen er meget velegnet til juletræsproduktion. Bornmülleriana har i sammenligning med nordmannsgran en tættere kronestruktur, som især skyldes mere opadstræbende grene (mindre grenvinkler) men også nåle, som vokser mere oprejst på grenene. Derimod har bornmülleriana en mere uregelmæssig skudbygning end nordmannsgranen, så arten vil derfor være mindre egnet til produktion af klippegrønt. Afkommet har et senere udspring end udgangsmaterialet og minder om Ambrolauri i udspring – rent tidsmæssigt. Det vil derfor være mindre udsat for forårsfrost end direkte import af Abies bornmülleriana fra Bolu Kökez. Bornmülleriana giver bedste resultat på en let jord.

I de første afkomsforsøg hvor Kongsøre frøplantagen har deltaget, har den vist lovende resultater. I et forsøg med 32 provenienser etableret af Bjerne Ditlevsen i 2010 af Abies nordmanniana og Abies bornmülleriana var den i top 3 på kvaliteten af salgbare træer.

Kongsøre-plantagen har produceret frø siden 2006 – i gennemsnit 500 kg pr. høstår, hvilket desværre ikke er nok til at dække efterspørgslen. Der sker derfor en fordeling mellem interesserede kunder. En større 1,5-generations frøplantage baseret på de 20 bedste og senest udspringende kloner fra Kongsøre er podet i 2014, hvorfra første kommercielle koglehøst forventes omkring 2024.

Slægt

Ædelgran