Abies nordmanniana, Berritzgaard F665

Kategori:

Abies nordmanniana, Berritzgaard F665, er udvalgt og kåret til produktion af juletræer og pyntegrønt. Udgangsmaterialet for frøavlsbevoksningen er frø fra Ambrolauri i Georgien. Bevoksningen er en del af Aalholm skovdistrikt og er beliggende i afdeling 217 i Hildesvig Skov, der ligger på Lolland, direkte ud til Guldborgsund. Højden over havet er 0-25 m. Bevoksningen er på 2,4 ha, anlagt i 1962 som juletræskultur, hvor man har ladet de bedste typer stå med sigte på at lade dem vokse op og blive til en skov/frøavlsbevoksning, og er senere blevet kåret som F665 til Juletræs- og Pyntegrøntsformål.

Det er de kendte Ambrolauri træk, der kendetegner Berritzgaard proveniensen, – sent udspring, moderat vækst og god skudbygning og nålestilling. Der er foretaget tyndinger i kulturen i 1991 og 1992. Sigtet med udtyndingerne var at fjerne de tidligst udspringende individer og derved gøre udspringstidspunktet så sent og så ensartet som muligt. Endvidere er der ved tyndingen selekteret for grenfylde, flest internodiegrene og største antal grene i grenkransen. Yderligere tynding med samme formål er gentaget i 2013, hvor der i tillæg også er selekteret for efterhøst kvalitet – nålefasthed. Det er til sammen indgreb, der forbedrer Berritzgaards egenskaber i forhold til det for Ambrolauri proveniensen generelt gældende, såvel med hensyn til produktion af juletræer som for klippegrønt.

Berritzgaard var med i den proveniensafprøvning på Lundbygaard og Faurskov, der blev afrapporteret i 2013. Den viste rigtig gode egenskaber på de vigtige parametre og endte på en samlet 6. plads af de ca. 35 deltagende provenienser. I forsøget var den placeret i ’Ambrolaurigruppen’ og kom i denne gruppe samlet bedst ud på kvaliteten af salgbare træer. Disse resultater sammen med den i 2013 foretagne udtynding, gør den til et interessant udgangspunkt tilpasset europæiske dyrkningsforhold.

Berritzgaard F665 har produceret frø i mere end 20 år nu. Pleje og pasning af bevoksningen er styrket i et tæt samarbejde med Levinsen for at optimere frøproduktionen. Bevoksningen har været konstant producerende fra 2008. Med Berritzgaard F665 som en del af porteføljen, bakket op af vores klare lagerstrategi, giver det stor sikkerhed for stabil forsyning af frø fra denne proveniens. Fremtidige tyndinger vil yderligere forbedre materialet til produktion af juletræer og klippegrønt.

Slægt

Ædelgran