Abies procera, Frijsenborg F480

Kategori:

Abies nobilis, Frijsenborg F480*, er afprøvet og kåret til produktion af juletræer og pyntegrønt. Bevoksningen Hagsholm, afd. 1119a er på 3,5 ha og blev anlagt i 1942 med udgangsmateriale i Frijsenborg F240a, hvis oprindelse er ukendt. Der blev i 1991 udvalgt 200 blivende træer, selekteret mod symmetrisk og kort skudstruktur, internodiedannelse, antal grene i grenkransen samt blåfarvning. Det er baggrunden for markedsføringen som ‘Frijsenborg Blue (R), F 480 TURBO’.

Nobilis til pyntegrønt bør ikke plantes på næringsrige lokaliteter, idet farveudvikllingen her bliver ringe og væksten for voldsom. Den bør også undgås på tørre og udpræget våde lokaliteter. På fattige jorde er det imidlertid muligt at styre væksten via gødskning.

Nålene på Sølv-Gran er smalle og furede, grågrønne med to hvidlige striber på undersiden. De sidder fremadrettet og bøjer op fra undersiden af skuddet. Hunblomsterne er rød-violette og bliver til store, tøndeformede, oprette kogler. Når de bliver modne, falder koglerne fra hinanden.

Slægt

Ædelgran