Abies procera, Mosemark FP252

Kategori:

I frøplantagen FP252 Mosemark indgår der 5 kloner fra PS-serien og 15 kloner fra C.E. Flensborg serien.
Klonerne er udvalgt for særlig blå farve på grundlag af resultater fra afkomsforsøg, og er afprøvet i forsøg.

Materialet stammer fra danske bevoksninger, men oprindelsen er ukendt. Der er valgt plustræer i to serier: Den ene serie (Pyntegrønt Sektionens serie, PS-serien) indeholder plustræer fra gode danske bevoksninger. Plustræerne i denne serie blev valgt i slutningen af 1980´erne. Den anden serie (kloner fra C.E. Flensborg frøplantagen FP.623) blev oprindeligt valgt af skovrider Brandt fra Hedeselskabet.

Frøplantagen blev anlagt (podet) med kloner af de 20 plustræer. Frøplantagen blev højpodet på en eksisterende nobilis plantning i Mosemark Skov. Podningerne står på stor afstand (6×4 meter).

Vurderingen af afkommets egenskaber er baseret på resultaterne fra en samlet afkomsbedømmelse, som er publiceret i 2010. Afkommet vil være særligt egnet til produktion af klippegrønt af høj kvalitet (blå farve og opret nålestilling).

Afkom af frøplantagen forventes at have følgende egenskaber set i forhold til middel af alle frøplantager og bevoksninger som indgår i forsøget

  • Højde (ved 10 år): 12cm over middel (+2%)
  • Grenlængde (ved 10 år): 0,2cm under middel (-1%)
  • Dækkeevne: 1%-point under middel
  • Skudtype: 10%-point over middel
  • Blå farve: 22%-point over middel
  • Klippemængde: 9%-point over middel.
Slægt

Ædelgran