Børge Klemmensen trapper ned og træder ud!

Børge Klemmensen takker af som frøhandler og giver stafetten videre til Ulrik Kejser Nyvold som led i et længe planlagt generationsskifte.

Etableringen af Levinsen & Abies A/S i 2009, gennem sammenlægningen af Levinsen Skovfrø A/S og Abies Frø ApS, var båret af et ønske om at skabe en stærk og fremadrettet løsning for begge virksomheder med hensyn til kompetencer, organisation og placering. Samarbejdet har betydet, at virksomheden bedre har kunnet honorere de krav, som vore stadigt mere professionelle kunder stiller til os som frøleverandør. Det gælder både provenienser, kvalitet, mængder, leveringssikkerhed og dokumentation.

Børge Klemmensen er en af de personer, der har fordybet sig mest i nordmannsgranen og de forskellige proveniensers egenskaber. Herunder specifikt at sikre oprindelsen af det tilvejebragte frø, således at nye frøforsyninger kunne hentes fra de bedste provenienser efter endte afprøvninger og forsøgsresultater. Nysgerrigheden efter at finde den bedste genetik i hele nordmannsgranens udbredelsesområde har givet Børge en unik viden og medført mange rejser på kryds og tværs af Kaukasus bjergene. Børge har gennem årene lagt mange kræfter i at skabe systemer til styring og dokumentation af vore frøindsamlinger. Det blev fra høst 2012 omsat i en ISO-certificering af hele høstprocessen i Georgien og i 2014 suppleret med tilslutningen til Den frivillige danske Kontrolordning. Åbenhed og fuld gennemsigtighed i arbejdet omkring høst og tilvejebringelse af frøet samt løbende at have gæster med under arbejdet i felten har styrket vore kunderelationer.

Børge Klemmensen ved kogleladen, hvor nordmannsgrankoglerne indvejes og opbevares i Ukeshi, Ambrolauri, Georgien.

Børges specialviden omkring alt fra planlægning af sæsonen til det spiredygtige produkt er i dag en velintegreret og dokumenteret del af virksomheden, hvor de kendte kvalitetsparametre nu bakkes op af eksterne kontroller af vore certificeringer til gavn for såvel virksomheden som vore kunder.

Ulrik Kejser Nyvold viderefører virksomheden i tæt samarbejde med medarbejderne Marianne Pedersen, Steffen Havelund, Peter Biltriss, Bent Johansen og Louise Heissel (elev). Med hensyn til frø fra Rusland er det aftalt, at Børge sammen med sin russiske partner fortsætter med at levere Apsheronsk frø til Levinsen & Abies sådan som det hidtil er sket. Børge vil fortsat være til stede under koglehøsten i Georgien sammen med Levinsen & Abies’ mangeårige leverandør, Jadvari-Abies Ltd. og vil herigennem være med i samarbejdet med Levinsen & Abies’s repræsentanter omkring høsten.