Frisk rapport fra Apsheronsk

Der blev klatret i træer i går i Mezmai skovpart. Målet var at skaffe os et præcist billede af høstudsigterne i vores indsamlingsområde her i 2015. Billederne er taget, siddende oppe i træerne. De viser, at der er en pæn koglesætning med kogler, der er veludviklede allerede her i starten af juni. Det er for tidligt at sige noget brugbart om bestøvningen, men der var godt med hanblomster, som man kan se en lille del af på et par af billederne, så mulighederne for godt fyldte kogler er til stede.

Billederne viser også, at der igen i år har været en omgang med sen frost i området. Der er en del brune, ret små og meget lidt udviklede kogler mellem de store og sunde kogler, der dominerer på billederne. Sidste år ødelagde denne sene frost hele høsten. Man kan samtidig se, at træerne endnu ikke er sprunget ud – de nye nåle er først lige ved at krænge den sidste hætte af dækblade af. De skader fra senfrosten, som koglerne har været udsat for, går træets nye vækstlag dermed fri af. Der er jo altid forskel mellem kogleudvikling og bestøvning og så træets udspring, men den forskel forekommer her at være meget stor med den størrelse, koglerne allerede nu har nået.

En rundtur til nogle juleræskulturer for nogle dage siden viste Apsheronsk / mezmai som den senest udspringende i de kulturer, vi besøgte. De var ikke kommet længere end det, vi ser på billederne her i toppen af store træer i Mezmai skovpart. Dette sammenfald kan med de store lokal-klimatiske og andre forskelle kun forklares ved, at vi i Mezmai er oppe i 1000 – 1300 m og befinder os på et koldt sted på nordsiden af bjergområdet Lago Naki. Senfrosten med skaderne på en del af koglerne til følge understreger, at vi er på en kold lokalitet.

Ulrik Kejser Nyvold & Børge Klemmensen