Høsten overstået i Georgien

Vi afsluttede vores høst af Nordmannsgranfrø i Georgien i slutningen af sidste uge. Således er en måneds hårdt og konstant arbejde med at kontrollere plukkere, mærke sække i vore afdelinger, holde styr på kogleladerne og organisere transport af kogler til renseriet i Tbilisi tilendebragt. Vi har høstet kogler i alle de afdelinger, vi nu har licenser til, og det er både i Ambrolauri og Borjomi i alt væsentlig også vore sædvanlige afdelinger. Vi er tilfredse med den mængde, vi har kunnet høste. Den sikrer, at vi både kan levere det, vore kunder behøver til 2010-såningen og opbygge et godt lager, så vi kan levere, når der igen er få kogler i træerne.

Resultatet er derfor tilfredsstillende om end processen ikke var helt optimal. Den gentagne udskydelse af årets auktion af høstlicenser betød en meget sen høst. Det gav problemer med vejret. Vi skal huske, vi arbejder i bjergområder i højder mellem 1.150 og 1.500/1.600 m. Vi fik da også en kraftig forsmag på vinteren med sne og frost i begge indsamlingsområder i Borjomi, som vi derfor måtte trække folkene ud af, medens vi i Ambrolauri slap med nogle kolde regnvejrsdage. Konsekvensen af vejret i Borjomi var, at vi ikke kunne komme tilbage til Tadzrici Skovpart og få høstet der, medens det lykkedes os at få et ganske godt resultat i Machrtskali Skovpart. Den sidste uge var høsten begge steder vanskeligere, fordi koglerne mange steder smuldrede i hænderne på plukkerne.

Koglerne ligger nu på reoler i kogleladerne og i renseriet i Tbilisi, og vi regner med at komme i gang med klængning og rensning af de først indsamlede kogler primo november. I Uvelse er vi i fuld gang med at lave et materiale om årets indsamlinger og dermed præsentere det frø, vi kan tilbyde vore kunder i år. Vi ser frem til dialogen med vore kunder om ønsker og behov, som vi vil gøre vort yderste for at opfylde.