Høsten i Apsheronsk gik glat

Vi afsluttede høsten i Apsheronsk den 30. September, og koglerne ligger fortsat til tørre i vor koglelade der. Vi har høstet såvel i Mezmai Skovpart som i Guamka Skovpart på Apsheronsk Distrikt. De 2 skovparter ligger op til hinanden, og de er nu faktisk lagt sammen under navnet Guamka Skovpart (læs mere i vores produktblad på hjemmesiden under Artikler/Produktblade). Bevoksningerne står jo de samme steder og i de samme afdelinger som før sammenlægningen. Vi har derfor opretholdt separat høst i de afdelinger indenfor de 2 områder, vi plejer at høste i.

Høstprocessen forløb helt som planlagt. Licenserne var på plads allerede i sommer, så vi kunne starte medio september som planlagt. De lokale plukkere, der for de flestes vedkommen har været med i alle årene, stod parat som aftalt, og vi fik høstet koglerne begge steder uden problemer. Vi transporterer nu koglerne videre til det renseri, vi lejer hvert år til rensningen af koglerne fra Apsheronsk. Der er ideelle tørremuligheder, så koglerne kan tørre færdig til klængningen, som vi regner med at begynde primo november.

Mængderne er som planlagt, og vi vil derfor have frø fra begge områder i Apsheronsk til vore kunder til den kommende såning, og der vil også i disse provenienser blive etableret lager til afsikring af leverancen herfra ved svigtende koglesætning.