Koglehøsten lakker mod enden

Ambrolauri

Her i Ambrolauri rister solen de tilbageværende kogler over en ’sagte ild’. Det er fint med godt vejr i høsten, men høj sol og 25-30 grader dag ud og dag ind sætter fart i afmodningen – og dermed en stopper for fortsat koglehøst. Vi har ikke helt nået målet, og regner derfor med at kunne høste denne uge med. Forudsætningen er at der høstes i sække oppe i træet så koglerne kan smides ned I sækken i stedet for enkeltvist, som er den traditionelle måde at få koglerne ned på. At høste i sæk forudsætter brug af bælte og mastegjord, så begge hænder er frie samtidig med at positionen i træet er sikret. Det er vi faktisk kommet rigtig langt med i år, så den forudsætning er til stede. Og de mere og mere ’løse’ kogler skal nok få vendt op og ned på traditionerne hos den tilbageværende del af vore plukkere. ’Tilbageværende del’ fordi en god del af vores folk er taget hjem. Det har som tidligere nævnt i sandhed ikke været noget prangende høstår. Der er høstet godt igennem i næsten alle vore afdelinger, så det er de sidste områder med en fornuftig mængde tilbageværende kogler i eller i tilknytning til vore afdelinger opadtil, de tilbageværende grupper høster i. Det har i år helt generelt været i den højere del af Tlugi, der har været noget at komme efter i. Der er ingen grund til at nære betænkelighed over det. Det er i forsøg fastslået, at den tidligere antagelse om, at frø høstet højt ville springe tidligere ud end frø, høstet længst nede ikke holder. Og medens vi oftest høster fra 1.150 – 1.300m, så er ligger vi for en god del i år i højder mellem 1400 og 1600m. Det er dermed ikke ’oppe i skyerne’ vi høster i år.

En af plukkerne i gang med at høste

Trods fortsat sol og varme bliver det i år i Ambrolauri / Tlugi en ganske langvarig høst. En mere begrænset koglesætning og en mere besværlig og til dels lang vej for at nå frem betyder, at der må betales mere pr. kg. kogler, hvis folkene skal kunne holde den dagløn, de satser på og plejer at kunne have. Men besværet betyder også, at det er de erfarne og dygtigere plukkere, der præger høstarbejdet og holder fast og høster godt igennem. De kommer hjem fra sæsonen med en særdeles god indtjening. Og vi får det maksimale udbytte, det noget besværlig år trods alt ?muliggør?. Bestøvningen er generelt lykkedes ganske godt. Samlet giver det os et godt udgangspunkt for at imødekomme vore kunders ønsker til den kommende sæson trods en vanskelig og besværlig høst.

Borjomi

Høsten i Borjomi har i år været en direkte skuffelse. Der var kun kogler at høste i Borjomi /Machartskali og udbyttet her ender meget lavt. Der er kun et meget begrænset lager på grund af det lave høstudbytte generelt i 2011, så det bliver en meget beskeden Borjomi-såning i 2013 – desværre.

Apsheronsk

I Apsheronsk / Mezmai, og dermed i Rusland på den nordlige side af Caucasus-bjergkæden, er vi stadig i fuld gang med høsten. Der er en udmærket koglesætning i det område i Mezmai, vi høster i. Det er ikke noget stort år, men en god normal høst og dermed væsentlig bedre end i Georgien. Også her er bestøvningen lykkedes rigtig godt, så der er udsigt til et ganske godt udbytte af koglerne.

Det gode vejr præger også Mezmai-området. Der har været høj sol i nu mere end en uge og det ser ud til at holde ved mindst en uge mere. Temperaturerne er dog nogle grader lavere, men afmodningen går også her ganske stærkt. Det hold, vi har til at plukke for os her, er meget erfarne kogleplukkere. Kernen af gruppen har vi samarbejdet med i alle de nu 11 år, vi har samlet kogler i Apsheronsk / mezmai. De bruger rutinemæssigt det basale sikkerhedsudstyr og høster alle kogler i sække, som de smider koglerne ned i. Udover at forlænge høstmulighederne selv med den hurtigere afmodning i det gode vejr, så betyder metoden tillige en afgørende begrænsning i den svampe- og bakterieinfektion, der følger med koglernes berøring med skovbunden sådan som det sker ved nedkastning af enkeltkogler.

Ugen sammen med dem var et godt gensyn med dygtige, loyale og professionelle kogleplukkere. Kontrollen af høsten i den resterende periode varetages af vor russiske samarbejdspartner, vi har haft i alle årene. De er baseret i Kaliningrad, så langt fra Apsheronsk / mezmai som muligt. Udover troværdighed, etableret gennem tæt samarbejde i mange år, så er det en vigtig erfaring, at kontrollen varetages af folk uden personlige relationer i det område, kontrollen skal udøves i.

Vi ser derfor frem til at kunne tilbyde vore kunder en rigtig god høst-2012 kvalitet i Apsheronsk / mezmai, der jo efterhånden er særdeles godt etableret som en vinterresistent proveniens.

Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen