Koglerne er i hus – både i Ambrolauri, Borjomi og Apsheronsk

Det har været en fornøjelse med høsten i år. Rigtig god koglelsætning, godt bestøvede kogler med højt indhold af gode, velafmodnede frø. Det gælder både Ambrolauri /Tlugi, Ambrolauri/Nikortsminda, Borjomi/Tadzrici og Borjomi/Machartskali og den russiske Apsheronsk/Mezmai. Kvaliteten er endvidere hjulpet af de ret lave temperaturer under høsten i år. Det har gavnet modningen af koglerne. Vi får se, hvad det endelig udbytte bliver. Under alle omstændigheder har vi et friskt frømateriale af rigtig god kvalitet fra alle vore afdelinger, som vi glæder os til at tilbyde vore kunder.

Høsten er forløbet helt som vanligt i Borjomi og i Apshe- ronsk, medens der har været et par udfordringer for høsten i Tlugi og i Nikortsminda. Det var menneskeskabte hindrin- ger, ikke naturbetingede barrierer, vi blev præsenteret for. I den altid tilbagevendende diskussion og forhandling om pris til plukkere og deres medhjælpere blev blokadevåbnet bragt i anvendelse. Det er 10 år siden, vi så det anvendt sidst. Efter nogle lidt hektiske dage fandt vi en løsning, der endte dyrere, end vi fandt rimeligt. Vi er begrænset i vore muligheder i forhold til andre på grund af vore afdelingsvi- se indsamlinger og vor ISO-certificering. Det udgør styrken i vort koncept med sikkerhed for oprindelse og for socialt og miljømæssigt ansvarlig adfærd. Her er intet kompromis muligt, så vi må leve med det udgiftsniveau, vi kunne komme igennem med.

Vi kan ikke gå andre steder hen og samle ind med folk, der arbejder til det halve, købe kogler hos indsamlere, der har lagre hjemme her når sæsonen er forbi eller se stort på sikkerhed for kogleplukkere og andre. Men når disse muligheder foreligger, så er der på grund af den høje pris for koglerne i Ambrolauri / tlugi i år, al mulig grund til at forvente den fremgangsmåde anvendt på en god del af det frø, der kommer fra høst 2013. Den normale forventning om, at der ved rigelig koglesætning er mindre risiko for snyd med provenienserne, holder derfor ikke for 2013-høsten.

Vi har i år oplevet en meget stærk opbakning fra vore sædvanlige plukkere til arbejdet med sikkerheden ved klatringen efter koglerne. Vi inviterede til et par træningsdage i den sidste uge af august som forberedelse til sæsonen, og der kom ikke mindre end 45 og deltog i træningen. Efter nu i 3 år at have haft danske instruktører med i høsten kunne vi lave den træning i år med de plukkere, der helt har taget de foregående års træning til sig. De arbejder professionelt med udstyret og bliver dermed rollemodeller for kollegerne. Det har en meget positiv effekt på viljen til at blive en både effektiv og sikker klatrer.

Mange hilsner
Ulrik Nyvold & Børge Klemmensen