Koglehøsten i Georgien 2010

Vi er nu inde i den 3 uge af høsten hernede. Vi kan nu se, at vi vil få de mængder med hjem fra vore forskellige afdelinger, vi havde planlagt opnå. Men det er ikke og har ikke været nogen nem høst. Koglesætningen er meget forskellig mellem afdelingerne, men der er overalt kogler ’nok’ til det høstbehov, vi har. Problemet er blot, at kogleantallet pr. træ ofte er så lavt, at rationel høst ikke er muligt, og derfor ender vi med enkelte steder at skulle ’kæmpe’ en del for at nå den mængde, vi ønsker. Der er endvidere ret kraftige insektangreb på koglerne i visse afdelinger, særligt de afdelinger, der ligger på ’tlugi-skråningen’. Angrebene ser ud til at være værst i den østlige del, men de er der overalt. Det vil betyde, at udbyttet pr. kg. kogler må forventes at blive i den lave ende i år.

Vejret har været meget skiftende, om end godt høstvejr med sol og højt vejr har været det dominerende i de forløbne godt 14 dage. Vi lagde dog efter få dage ud med et meget kraftigt uvejr med lynnedslag og heftig regn mandag den 13 september om aftenen og regnen stilnede først af i løbet af onsdagen, og vi har haft en enkelt lignende nat og formiddag i den forløbne uge. Det sætter høsten i stå, og det gør fremkommeligheden i den kraftige lerjord foran og i skoven meget tung og besværlig.

Vi har i den forløbne uge haft 2 grupper af gæster på besøg hos os her i Ambrolauri Tlugi og i Borjomi Machartskali. De var med os rundt i de daglige rutiner omkring kontrol af indsamlingerne i vore afdelinger og havde lejlighed til at se alle facetter af den, ganske store operation, høsten hos os er. Vi kunne også arbejdsdele, så det var muligt at give gæsterne indblik i de 2 nærliggende skovparter her i Ambrolauri Distrikt, Ambrolauri SKVAVA og Ambrolauri NIKORTSMINDA, som vi høster frø i de fleste år. I år vil vi høste i Nikortminda, der har vist sig at være en ganske udmærket proveniens.