Høstudsigter, Danmark

Der har været og er god blomstring i mange arter i år, men forårsfrosten kan have gjort indhug, især i buskfrøarternes frugtsætning.

Hvad løvtræarterne angår har Eg haft god blomstring, men det er endnu for tidligt at sige noget om agernmængden. Ligeledes har blomstringen i Lind været fin, men vi ved endnu ikke om selve frugtificeringen er god. Hvad angår Bøg er det meget spredt, hvor godt træerne bærer, men vi vil højst sandsynligt høste i Petersgård F498 og Knuthenborg F739, måske flere.