Abies procera (Nobilis)

Kategori:
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Nålene på Nobilis/Sølv-Gran er smalle og furede, grågrønne med to hvidlige striber på undersiden. De sidder fremadrettet og bøjer op fra undersiden af skuddet. Hunblomsterne er rød-violette og bliver til store, tøndeformede, oprette kogler. Når de bliver modne, falder koglerne fra hinanden.

Nobilis til pyntegrønt bør ikke plantes på næringsrige lokaliteter, idet farveudvikllingen her bliver ringe og væksten for voldsom. Den bør også undgås på tørre og udpræget våde lokaliteter. På fattige jorde er det imidlertid muligt at styre væksten via gødskning.

Slægt

Ædelgran